• منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
    فردا سه شنبه 14 آذرماه شروع فروش 41.439.536 سهم حق تقدم استفاده نشده می باشد.